// Εταιρικό Προφίλ
// Υπηρεσίες
// Εγκαταστάσεις
// Νέα
// Ελαστικά
// Ζάντες
// Νέες Αφίξεις
// Μεταχειρισμένα
// Photo Gallery
// 2012-07-30
Επίδραση της θερμοκρασίας στη διάρκεια ζωής των ελαστικών

Η διάρκεια ζωής των ελαστικών είναι αθροιστική συνάρτηση των συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης στις οποίες το ελαστικό υποβάλλεται καθΆ όλη την διάρκεια της ζωής του (π.χ. φορτίο, ταχύτητα, πίεση αέρα, βλάβες από επικίνδυνους δρόμους, περιβαλλοντικές επιρροές κ.λπ. ). Δεδομένου ότι οι συνθήκες συντήρησης και επισκευών των ελαστικών ποικίλλουν πολύ, η ακριβής πρόβλεψη για τη διάρκεια ζωής ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. 

Η επιρροή των υψηλών θερμοκρασιών στη διάρκεια ζωής των ελαστικών ενδεχομένως να είναι διπλή:

1. Επιρροή από μέγιστες θερμοκρασίες που συνήθως διατηρούνται μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Τέτοιες μέγιστες θερμοκρασίες επιτυγχάνονται συνήθως όταν εφαρμόζονται υψηλές ταχύτητες. Η δυνατότητα του ελαστικού να αντέξει σε τέτοια θερμότητα ή/και να αποβάλει τέτοια θερμότητα, ελέγχεται και αξιολογείται από τον κατασκευαστή των ελαστικών και υποδεικνύεται με το σύμβολο ταχύτητας του ελαστικού όπως αναγράφεται στο πλευρικό του τοίχωμα, ως μέρος της περιγραφής χρήσης του.

2. Η επιρροή της έκθεσης στη θερμοκρασία σε σχέση με το χρόνο.

Όσο περισσότερο ένα ελαστικό εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, τόσο πιθανότερο είναι να υποστεί επιζήμιες αλλαγές στα υλικά και στις ιδιότητές του. Επιπλέον, όσο υψηλότερες είναι οι θερμοκρασίες, τόσο γρηγορότερα αυτές οι αλλαγές θα εμφανιστούν. Τέτοιες αλλαγές ίσως μειώσουν την στιβαρότητα / αντίσταση του ελαστικού στην καταπόνηση, οι  οποίες ίσως οδηγήσουν σε βλάβη του ελαστικού.

Η Continental συνιστά τα παρακάτω για τις συνθήκες αποθήκευσης των ελαστικών:

Αποφύγετε την αποθήκευση των ελαστικών σε μέρη όπου εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες.

Αποθηκεύετε τα ελαστικά σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 35°C (95°F), κατά προτίμηση κάτω των 25°C (77°F).

Οι θερμοκρασίες λειτουργίας των ελαστικών μπορεί να είναι υψηλότερες.  Εντούτοις, όσο περισσότερο το ελαστικό εκτίθεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, τόσο λιγότερη θα είναι η διάρκεια ζωής του. Η Continental συστήνει να αφαιρούνται όσα ελαστικά κατασκευάστηκαν πάνω από δέκα (10) χρόνια πριν. Εάν ένα ελαστικό έχει εκτεθεί σημαντικά σε θερμοκρασία/χρόνο, η Continental προτείνει να αφαιρεθεί νωρίτερα. Εάν ένας πελάτης είναι αβέβαιος για τη απόσυρση του ελαστικού από τη χρήση ή όχι, πρέπει να το επιθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση ένας εκπαιδευμένος ειδικός ελαστικών.

Όπως αποδείχθηκε από την NHTSA (Εθνική Διοίκηση Κυκλοφορίας Εθνικών Οδών των ΗΠΑ) και την ASTM (Ένωση για την Τυποποίηση Εξεταστικών Μεθόδων), διατηρώντας ένα ελαστικό στους 65°C κάτω από συγκεκριμένες σκληρές συνθήκες για 5 εβδομάδες, μπορεί να αντιστοιχήσει στην γήρανση που ένα ελαστικό μπορεί να υποστεί σε ένα εξαιρετικό καυτό κλίμα για πάνω από 4 έως 6 έτη.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η επιρροή των ακραίων κρύων θερμοκρασιών. Πολύ κρύες θερμοκρασίες (κάτω των -30°C/-22°F  για θερινά/υψηλής απόδοσης ελαστικά και κάτω των -50°C/-58°F για τα χειμερινά/παντός καιρού ελαστικά) , μπορεί να οδηγήσει σε ευθραυστότητα. Επομένως, τα ελαστικά στις ακραίες κρύες θερμοκρασίες πρέπει να θερμανθούν προσεκτικά πριν τη χρήση τους.

 

Πηγή: Continental