// Εταιρικό Προφίλ
// Υπηρεσίες
// Εγκαταστάσεις
// Νέα
// Ελαστικά
// Ζάντες
// Νέες Αφίξεις
// Μεταχειρισμένα
// Photo Gallery

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

·         Η επιδιόρθωση των ελαστικών πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

·         Η σωστή διαδικασία επιδιόρθωσης περιλαμβάνει πάντα την απεγκατάσταση του ελαστικού τον ενδελεχή έλεγχο για φθορές και τη χρήση ειδικών μπαλωμάτων με συγκεκριμένες τεχνικές.

·         Όλες οι ενέργειες επιδιόρθωσης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα όρια και τις οδηγίες που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελαστικού.