Έλεγχος φθοράς ελαστικών

  • Ελέγχετε τακτικά την επιφάνεια των ελαστικών σας για την αναγνώριση πιθανής φθοράς.
  • Τα περισσότερα ελαστικά έχουν ειδικό δείκτη επάνω στην επιφάνεια του ελαστικού που υποδεικνύει την φθορά του πέλματος. Όταν το πέλμα φαγωθεί και φθάσει κοντά στο ύψος του δείκτη, τότε το ελαστικό χρειάζεται αντικατάσταση.
  • Αν παρατηρήσετε φθορά στο κέντρο του πέλματος, σημαίνει ότι το ελαστικό έχει υπερβολικό αέρα με αποτέλεσμα μόνο μια κεντρική λωρίδα του πέλματος του να έχει επαφή με το δρόμο.
  • Αν παρατηρήσετε φθορά στις άκρες του ελαστικού, σημαίνει ότι το ελαστικό έχει έλλειψη αέρα και οι ώμοι και οι άκρες του ελαστικού έχουν υπερβολική επαφή με το δρόμο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και γρήγορη φθορά του ελαστικού. Επίσης, λόγω αυξημένης αντίστασης στην επαφή με το δρόμο, αυξάνει και την κατανάλωση καυσίμου.
  • Αν οι άκρες του ελαστικού παρουσιάσουν ανωμαλία όπως την δημιουργία ακίδων και φθορά σε διαφορετικά σημεία σημαίνει πως το ελαστικό έχει μη ομοιόμορφη επαφή με το δρόμο. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε κακή ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου.
  • Αν παρατηρήσετε κοψίματα ή βαθουλώματα στην επιφάνεια του ελαστικού, τα ελαστικά πιθανότατα χρειάζονται ζυγοστάθμιση ενώ υπάρχει και πιθανότητα οι αναρτήσεις και το σύστημα διεύθυνσης να έχουν φθαρεί.
  • Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μειωμένη πρόσφυση και συνεχή απώλεια ελέγχου κατά την οδήγηση στο βρεγμένο οδόστρωμα είναι πιθανό να έχει φθαρεί υπερβολικά το πέλμα του ελαστικού και να χρειάζεται αντικατάσταση.