Επιδιόρθωση ελαστικών

  • Η επιδιόρθωση των ελαστικών πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
  • Η σωστή διαδικασία επιδιόρθωσης περιλαμβάνει πάντα την απεγκατάσταση του ελαστικού τον ενδελεχή έλεγχο για φθορές και τη χρήση ειδικών μπαλωμάτων με συγκεκριμένες τεχνικές.
  • Όλες οι ενέργειες επιδιόρθωσης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα όρια και τις οδηγίες που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελαστικού.